Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Η ΘΕΤΙΔΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 3
Αττική
Ερυθρόμορφη
ΚύλικαAntikenmuseen, Berlin, Germany
490 - 480 π. Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου